سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
مردن و خوارى نبردن ، و به اندک ساختن و به این و آن نپرداختن ، و آن را که نصیب به آسانى به دست نیاید با کوشش با آن برنیاید و روزگار دو روز است روزى از تو و روزى به زیان تو ، در روزى که از توست سرکشى بنه و در روزى که به زیان توست تن به شکیبایى ده . [نهج البلاغه]
دوشنبه 88 آذر 9 , ساعت 11:14 عصر

                         نگاهی به انواع جانوران به زبان ساده

مهره داران

جانوران به دو دسته ی مهره داران وبی مهره ها تقسیم می شوند.

جانورانی مانند پشه،زنبور،مگس،پروانه،کرم جانوران بی مهره هستند.

جانورانی که در داخل بدن خوداسکت دارندمهره دارهستند.

فقط پنج گروه ازجانوران مانندسگ،ماهی،سوسمار،عقاب،اسب، قورباغه مهره دارند.

جنس اسکلت از استخوان است وموجب می شود که حرکات بدن آسان تر وسریع انجام شود.

مهم ترین قسمت اسکلت ستون مهره است.

اسکلت به بدن شکل می دهدوبدن رامحکم نگه می دارد.

محل ستون مهره ها،درپشت بدن جانوراست.

فقط پنج گروه از جانوران،یعنی ماهی ها،دوزیستان،خزندگان،

پرندگان وپستانداران ،مهره دارند.

بقیه ی جانوران،بی مهره هستند.

 پنج گروه مهره داران

ماهی ها مانند:انواع ماهی ،کپور_حلوا و...

دوزیستان مانند:قورباغه،وزغ و...

خزندگان مانند:مار،لاک پشت و...

پرندگان مانند:کبوتر،عقاب و...

پستانداران مانند:سگ،وال و...

ماهی ها

آبشش دارند واکسیژن لازم برای تنفس رانیز از راه هوای

محلول در آب می گیرند.

جنس بدن آنها از پولک پوشیده شده است وپولک ها جدا از هم

میباشد.

تولید مثل بیشتر ماهی ها،تخم ریزی درآب است.

ماهی ها از نظر شکل،رنگ،اندازه،طرز غذا خوردن و... متفاوت

هستند.

به نظر می رسد که ماهی ها همیشه در حال آب خوردن

هستند،ولی آن ها آب را به دهان خود می برند واز اطراف

آب شش ها خارج می کنند.

ماهی ها به جای دست وپا که ما وجانوران دیگر داریم،با

باله حرکت می کنند.

باله های ماهی به دو گروه زوج وفرد تقسیم می شوند.

باله های فرد در پشت،دم ونزدیک مخرج ماهی قرار دارند و

بیشتر برای حفظ تعادل ماهی به کار می آیند.

باله های زوج،روی شکم وسینه ماهی قرار دارند وحرکت وتوقف

ماهی را اداره می کنند.

باله های دمی،در انجام حرکات سریع و رو به جلو دخالت دارند

و دارای استخوان هستند.

ماهی به کمک باله های خود در آب شنا می کند.

با باله حرکت می کنند و2باله شکمی،2باله روی سینه و1باله دمی،1باله نزدیک مخرج دارند وبعضی ماهی ها 7یا8 باله دارند.

آن ها جزو مهره داران هستند.

بعضی از ماهی ها تخم گذار هستند.

اندام تنفسی ماهی ها آبشش است ودر دو طرف سر ماهی ها قرار دارد.

غذای ماهی ها گیاهان وماهی های کوچک داخل آب است.

لابلای پولک های ماهی ماده ای ترشح می گردد که بدن ماهی را لیز ولغزنده می کند.

ماهی پلک ندارد.

ماهی دارای 3قسمت است سر،تنه ودم

معروفترین ماهی های آب شیرین وخوراکی ،ماهی قزل آلا ،آزاد وسفید می باشد.

ماهی سرشار از پروتیین می باشد.

دوزیستان

قورباغه وسمندرووزغ ازگروه دوزیستان می باشند.

بدن دوزیستان پوستی نرم وظریف داردومعمولا مرطوب است. نوزاد قورباغه با آبشش تنفس می کندودرآب زندگی می کند سپس به قورباغه ی کامل تبدیل می شود.                                          قورباغه ی بالغ در خشکی زندگی می کند وابتدا پاهای عقب وسپس پاهای جلو ظاهر می شود ودم جذب بدن می گرددوناپدید می شودوتغییراتی در داخل بدن صورت می گیرد وششها به وجود می آید.                 

به این گروه از جانوران که دو دوره زندگی دارند دوزیست گویند.

قورباغه دگردیسی دارد یعنی برای تبدیل جانور نابالغ به بالغ تغییراتی صورت می گیرد.
 خزندگان

به جانورانی مانند کروکودیل،تمساح ومار،سوسمار،لاک پشت خزنده می گویند.

چون درهنگام حرکت شکم خودرا روی زمین می کشند.

آنها دست وپاندارند یادست وپای کوتاهی دارند ولاک پشت چون دست وپای کوتاه دارد که به اطراف بدنشان چسبیده است وتحمل وزن بدن جانور را ندارد،بنابراین جانور مجبور است هنگام حرکت شکم خود را روی زمین بکشد ،

پس درگروه خزندگان است.

بدن مارها از پولک پوشیده شده ودریک فصل چندین بار پولک های خودرامی ریزند که به این عمل پوست اندازی می گویند.

خزندگان تخم گذارند وبا شش تنفس می کنند چون فعالیت آنها کم است کمتر گرسنه می شوند وغذا را چون می بلعند تا هضم وجذب شود مدتی طول می کشد.

خزندگان خونسرد هستند ،یعنی دمای بدن آنها با محیط تغییر می کند.

پرندگان

 بدنشان از پرپوشیده شده است وپرها ،بدن جانور را گرم نگه می دارد.

جزؤ مهره داران هستند.

بعضی از آنها پرواز می کنند.

تنها پرنده ای که پرواز نمی کند کیوی نام دارد.

خون گرم هستند.

تخم گذار هستند بر روی تخم های خود می خوابند،تا گرم شوندوبه جوجه تبدیل شوند.

به جای دهان منقار یا نوک دارند تا غذای مورد نیاز خود را به دست آورند.

حس شنوایی آنها خیلی قوی است.

مرغ خانگی مصرف غذایی داردونمی تواندپرواز کند زیرا وسعت بالهای مرغ نسبت به سنگینی اندامش کم است.اما در لک لک وعقاب وسعت بال هایشان نسبت به سنگینی اندامشان زیاد است وبه راحتی می توانند،پرواز کنند.                            دانه ها وحشرات غذای پرندگان است.

تفاوت غذای پرندگان به دلیل محیط زندگی آن هاست.

بعضی ماهی خوار،بعضی گوشت خواروبعضی دانه خوار هستند.

بعضی از پرندگان مانند پرستو کوچ‌‌‍‍‍(مهاجرت)میکنند

اندام تنفسی آنها شش می باشد.

از روی شکل نوک پرندگان می توان دریافت که پرندگان چه چیزی می خورند و هر یک از پرندگان برای غذا خوردن به روش خاصی از نوک خود استفاده می کنند.

بعضی مانند اردک منقار پهن دارند وپرندگان شکاری مانند عقاب منقاری مناسب برای پاره کردن گوشت دارند.

پنجه های پرندگان برای زندگی کردن در جاهای مخصوص به آن کمک می کند.

بعضی برای راه رفتن در جاهای نرم وگل مناسب است بعضی برای شنا کردن وبعضی نیز برای صید کردن مناسب است.

پنجه ی شتر مرغ قوی وبلند برای دویدن مناسب است.

پنجه طوطی برای نشستن روی شاخه مناسب است.

پنجه مرغ برای راه رفتن مناسب است.

پنجه عقاب برای شکار کردن مناسب است.

پنجه ی اردک برای شنا کردن مناسب است.

پستانداران بدن پستانداران ازمویاپشم پوشیده شده است.

پستانداران بچه می زایندوبه بچه های خودشیرمی دهندوباشش تنفس می کنند.  بیشترپستانداران دوجفت دست وپادارندوبیشتر آنها در خشکی زندگی می کنند.  

پستاندارانی مانندگاوواسب علف خواروببروشیر گوشتخواروموش کور وجوجه تیغی حشره خوار هستند.  موش کوهی وسنجاب زمینی خواب زمستانی دارند.   فیل پستاندارخرطوم دارواسب وشتر سم داروخفاش پستاندار پرنده می باشد.  نهنگ ودلفین وگراز دریایی پستاندار دریایی هستند.

جانورانی مانند دلفین ها وفوک ها که پستانداران دریایی هستند وبا شش تنفس می کنند ،برای نفس کشیدن به سطح آب می آیند.

گاو وگوسفند وبز واسب وشتر حیوانات اهلی ومفید هستند.

پستانداران خونگرم هستند .                     

 

بی مهره ها

بی مهره ها دربدن خود ستون فقرات ندارند.

تنها گروهی که در بدن خود ستون فقرات ندارند حشرات هستند.

حشرات جثه کوچکی دارند.

بعضی از حشرات مانند پروانه دو بال دارند.

بعضی از حشرات دگردیسی دارند.

دگردیسی به معنای حالتی به حالت دیگر شدن است.

پروانه از جمله حشراتی است که دگردیسی دارد .

او در ابتدا به شکل کرم می باشد بعد در پیله ابریشم قرار می گیرد وبعد از مدتی به پروانه تبدیل می گردد.

به این عمل دگردیسی می گویند.

  • کلمات کلیدی :

 • لیست کل یادداشت های این وبلاگ

  نهضت بزرگ علمی امام باقر (ع)
  وراثت- محیط و شخصیت انسان
  ویژگیهای انسان سالم
  حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام
  انواع گروه جانوران مهره دار وبی مهره
  الکتریسیته درجانوران (ماهی ها)
  رابطه شادی و موفقیت
  آشنایی با چند میوه وخاصیت آنها
  فطرت خداجویی و نقش آن در تربیت انسان
  اخلاق و عرفان اسلامی
  سیمای زن در خطاب های قرآن
  نرم افزار
  آموزش مهارت های زندگی و نقش مشاوره
  پیامک ها واس ام اس های زیبا وخواندنی
  معرفی چندشغل که فشارواسترس بیشتری دارند
  [همه عناوین(55)][عناوین آرشیوشده]